Ads Top

597 dites mallorquines, frases hechas mallorquinas, humor


así se ponen a beber los turistas en playa de palma

así se ponen a beber los turistas en playa de palma, humor Mallorca

Frases hechas mallorquinas

1 A ase vell tot són mosques
2 A boca calladeta, no entren mosques
3 A bon moix encomanen es formatge
4 A CA UNA PUTA ES SORDS Quan una cosa va malament, o no li cau be
5 A ca vell...cus, cus...?
6 A FERRAR I XAPAR,- Se diu quant se juga en serio i sense contemplacions
7 A moix vell rata jove
8 A moix vell ratolí tendre
9 A PIXAR I JEURE,-
10 A S’AIGO L’HAN DE AGAFAR QUANT CAU.
11 A sa mula i a sa dona, sa llenya la fa bona
12 A SER MES DOLENT QUE SA FEL A ser dolent
13 A terra de cucanya qui manco fa, més hi guanya.
14 A un anegat, da'l-hi aigua.
15 A UN NEGAT DALÍ AIGO. A una persona que ses coses lis va malament
16 A UNA CASA OBERTA, FA MOLT MAL ENTRAR ( UNA PUERTA ABIERTA ES UNA INCERTIDUMBRE)
17 Abril mes gentil.
18 Acabar com el rosari de l'Aurora
19 Acabar es ble
20 Acabarà com sa processó de sa moixeta
21 AFARRERSE A S´EMBLANQUINAT (Quan a un li va malament sa cosa i vou una oportunitat )
22 AGAFAR PES CAP QUE CREMA.- Quant te diuen algo agafarlo malament, per sa part que te pareix pitjor
23 Aguanta i seràs cabo
24 Ai gener, generot, m’has mort s’ovella i s’esquellot.
25 Aigo d’abril, cada gota en val mil.
26 Aigo d’abril, de fil en fil.
27 Aigo d’agost fa mel i most.
28 Aigo d’agost, a tot posa corc.
29 Aigo de febrer, estalvia es femer.
30 Aigo de gener tot l’any va bé.
31 Aigo de gener, umpl ses botes i es graner.
32 Aigo de juliol encén es sol.
33 Aigo de juliol umpl es cossiol.
34 Aigo de maig, de raig en raig.
35 Aigo de maig, tot l’any dura es raig.
36 Aigo de març, faves a sacs.
37 Aigo per sant Llorenç, sempre arriba a temps.
38 Aigos pes abril i pes maig roades, fan ses anyades.
39 AIXÒ ES CA NA BRUTES,- Esser un lloc brut
40 AIXÒ ES CA NA TIX,-
41 AIXÒ ES CAN BUM,- Un lloc sense organització, un desgavell,
42 Aixó està cuit!
43 AIXÒ NECESSITA MA DE METGE,- Quant una cosa esta espanyada i te una mala ferida, o un arreglo complicat
44 AIXÒ NO AURIA D’ACABAR COM ES VI DE CA S’ALET, en poc i brut
45 Això no va ni en rodes
46 Allà on hi ha pèl, hi ha alegria
47 Allò que no mata, engreixa..
48 Allò que no passa amb un any, passa amb un dia.
49 Amb aquest sol l'enterram
50 AMB UN PEU DEVANT S´ALTRE Quan te obliguen a fer una cosa
51 ANAR A LLUC A PEU,- Fer una promesa
52 Anar coa baixa
53 Anar com una bassa d´oli
54 Anar cop piu
55 ANAR COP PIU,- Esta malat o sense ganes de fer res
56 ANAR D´ALA BAIXA,- Anar sense dobbes tenir mala sort
57 Anar de grapes
58 Anar de Xeca a la Meca
59 Anar fora corda
60 ANAR FORA CORDA,- Anar emprenyat o anar molt llançat sexualment
61 Anar més brut que es soldat pelut
62 Anar més fort que un mac de torrent
63 Anar mes just que sa pell des cul
64 Anarse'n de sa rosca
65 Aniràs a dormir amb sos talons darrera.
66 Antes, antes, va dir en Canyot
67 ANUAR I FER CORDA Fer moltes coses an es mateix tens
68 APROFITAR SA CERA QUAN CAU,- De una persona avariciosa
69 Aquest té ses mans llargues
70 AQUETS DUU LLANA PES CLOTELL,
71 AQUETS PAREIX LA MORT AMB PREBES Una persona abatuda sense ànims
72 Aranyeta de forat. (que mai surt de ca seva)
73 arrencada de cavall arribada d'ase
74 ARRIBAR MISES DITES, Arribar tard a un lloc
75 Avui és gros a Can Mardete?
76 Bandera vea honra de capità (Dita pescadora)
77 Barca sense coberta, és una tomba oberta
78 Boires de març, fred en es maig.
79 Bon nas, bones velleses
80 Bon prebe de fa coure es cul
81 Bona excusa te es malalt que pixa i diu que sua
82 Bona nit si et colgues
83 Bossa de jugador, no ha de menester tancador
84 Brusques de gener, bon any mos ve.
85 BUIDAR ES GAVATX dir tot lo que havies de dir
86 CA BARRET,- Se diu quan no se creu lo que li diuen, Faràs es dinar, Ca barret!
87 Ca que lladra no mossega. Mentres lladra.
88 Cada any se n'alça un
89 Cada casa és un món
90 CADA CASA ÉS UN MÓN. A cada casa poden tenir una idea diferent
91 Cada cosa en es seu temps i en s'estiu xigales
92 Cada olleta té la seva tapadoreta
93 Cadescú a ca seva i Dèu en la de tots
94 Cadescú es cadesqual
95 CALLAR I MENJAR MORENA,-
96 Cametes me valguen
97 Carta enterra no vol guerra.
98 Casa mia per pobra que sia.
99 CASEU-VOS I VOS DIRAN VÓS,. Se que se diu quant una persona vol rebre mes honors que els qui li corresponen
100 Català o t'he la feta o t'he la farà 
101 Caure tort (...li ha caigut tort etc...)
102 COLOR D’ALA DE MOSCA,-
103 COLOR DE SEPENTA DE FRARE,-
104 Com més cosins, més endins
105 COM MES FRISSES, PITJOR. Quan mes depresa vas, mes te pots equivocar
106 Convé tenir amics fins a l'infern
107 Copa-li a ca's veinat!
108 Cristo an pel, taronges navels !!!
109 Cul batut i cara alegre
110 CUL BATUT I CARA XALESTA,-
111 Cul i merda
112 D’abril i maig en surt es raig.
113 D’aquesta, podem fer es bolic
114 D’ON NO N’HI HA NO EN CERQUIN Es cervell domes arriba a un punt
115 Dali cebes !!!
116 DE FORA VENDRAN I DE CASA MOS TREURAN, Per es genres que venen a viure a ca nostra
117 De missers i procuradors, de cada un fer-ne dos
118 De moliner mudaràs, però de lladre no en sortiràs
119 De novembre cap allà, agafa sa manta i no la deixis estar.
120 De peps, tonis i ases, n'hi ha a totes ses cases
121 DE PORCS I DE SENYORS N’HAN DE VENIR DE CASTA,- Se diu quan se retreu s´orige de algú, o se li vol tira en cara s´educacio
122 De San Tomàs a Nadal, una passa de gall...per Sant Antoni una passa de dimoni.
123 De ses herbes molles se'n torcan és cul
124 De ses olles surten es tets
125 DEIXERLI SA CARA COM UN PEBRE DE CIRERETA ,- Pegar a algú a sa cara i deixerli vermeia
126 Des bons al-lots se'n riuen
127 Des coions d'un poden penjar s'altre
128 Des juny cap enllà, es dia comença a baixar.
129 Des teu pa faràs sopes.
130 Desembre nevat, bon anys pes blat.
131 Dèu dona faves a qui no té barram
132 Déu mos guard sobretot, de pols de maig i fang d’agost.
133 Dins es pots petits, si fan bones olors
134 Dona finestrera, dona malfenera
135 Dresprés d'un aplegador ve un escampador
136 Dur foc a ses sabates
137 Dur un ciri a la sang
138 DUR UN CIRI A LA SANG,- A nar fe penitencia, Si te toca sa loteria podràs dur un bon ciri a La Sang
139 El cor net i el cap dret
140 EL DIMONI BOIET,
141 EL DIMONI CUCARELL,- Per assustar es nins
142 El Món fara un tró
143 El nom de Maria, aigo envia.
144 Els tests, s'assemblen a les olles
145 Em faràs tornar biduí
146 EM FAS SORTIR DES SOLC,- Que qualcú te faci enfadar, emprenyar
147 EM TREUS DE POLLAGUERA,- Que qualcú te faci enfadar, emprenyar
148 EM VOLS FER CREURE QUE LA MARE DE DEU NOM JOANA
149 En aquest per combregar li donarien una roda de molí
150 En charrar d'un home valent, sempre el tens present. 
151 En esser maça ja picaràs
152 Encalçar (o cercar) na Maria per sa cuina
153 Encara ha de nàixer qui em fotrà
154 Encara no has vist el món per un forat
155 Enfilar-se per ses bardisses
156 Entre poc i massa sa mesura espassa.
157 Entre Tots Sants i Nadal, ni boires, ni Mestral.
158 Entre un i s'altre, sa paciénci passa
159 Enviar a filar estopa
160 Eren 7 que l'agontaven i encara pixava tort
161 ES BAIXOS LI HAN FET PERDRE ES ALTS, Quan una persona casada perd es senys per una al•loteta o bagassa
162 Es cap te toca manuets
163 Es deixar esquinça i es donar fa tornar pobre
164 Es febrer nou cares té.
165 Es febrer, més geler.
166 Es juny qualque vegada, du calabruixada.
167 Es mes puta que Na Cordó
168 És més vell que es pastar
169 És més vell que s’anar a peu
170 ES PAUPAR NO EMPRENYA,. Sa Pobla
171 Es perdre es temps i sa llavó
172 Es politxó, s'ha de posar quan l'arbre és jove
173 ES RAFELS TENEN ES CAP BUIT,-
174 És sa nineta des seus ulls
175 Es setembre o eixuga ses fonts, o arrabassa es ponts.
176 Es sol surt igual per tothom
177 ES TEUS COEONS, SOM JO MARINERO (EN BUEN LÍO ME ACABO DE METER)
178 Escup i no faràs babes
179 Esser més llarg que un dia sense pa.
180 Està a ses tres pedretes (sa mor).
181 ESTAR DE BON ANY Estar de bon humor
182 Estar pel Món
183 Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
184 Estira! que ve peix.
185 Et pegaré una nespla que pareixerà que el món t'empeny
186 Ets més beneit que es cagar de panxa
187 Ets més content que un pasco
188 Ets mes pur que en Pep merda
189 Ets més vago que és barram de d'alt!
190 Ets més vago que es jeure
191 ETS UN BOSSES TRISTES,- Lo mateix que “ ets un pardal amb anses”
192 ETS UN PARDAL AMB ANSES, Sa diu quant lo que diu algú, no te pareix be i pareix que te vol fotré
193 ETS UN PARDAL SOLEAT,- Lo mateix que “ets un pardal amb anses”
194 Fa a fer llum o va de carrabina?
195 Fa cama d'aranya (Ploure prim)
196 FA ES LLEGIR DE MONJA,-
197 FA ES SO I BALLA Un que mana ses coses i les fa ell mateix
198 Fa quatre anys que fa de puta i encara no sap remenar es cul
199 Fa un sol que torra es cul a ses llebres
200 Fas oi an el rei porc. 201 Febrer curt, pitjor que turc.
202 Febrer, mes mentider.
203 Febreret curt, si entra dolent, pitjor en surt.
204 Fer anar més dret que un fus
205 FER BALLAR DE CAPOLL
206 Fer com qui no n'és res
207 Fer de Pere Mateu
208 Fer el Toni
209 Fer es cap viu
210 Fer es contes a ca teva
211 FER ES CUC DE S’ORELLA MALALT,
212 FER ES FETGE PER SA BOCA Estar molt cansat
213 Fer es mee
214 Fer es negoci de Madó Coloma, lo que guanyava amb so cul, ho fotia amb sa poma
215 Fer es paper d'en Palou de sa Pobla
216 FER ES RONCERO Fer es vago
217 Fer es ruïssos grossos
218 Fer es santo baixo
219 Fer la bona.
220 FER MALA VIA.
221 Fer més por que un regiment de soldats
222 Fer No res... a qualcú
223 Fer pasco abans de rams
224 Fer prop
225 Fer quatre numeros grossos
226 Fer retxes dins s´aigua
227 Fer sa maça i es qüerot
228 FER SA TORNIOLA,- Apreta a qualcú en ferlis pasar malament
229 Fer s'alçada d'un ca assegut
230 Fer s'ullastre esbrancat
231 Fer un ou de dos vermell (tenir sort)
232 FERLI ES FETGE Abusar de qualcú
233 Fer-se el suec
234 FER-SE SES PIULES,- Ses persones sobre tot ses dones, quant se arreglen, pinten o pentinen
235 Festes passades, coques menjades
236 FICA´T SA LLENGO DINS ES CUL Que te callis
237 FILAR PRIM Ser molt miraculós en ses coses, no pasarli detall
238 Foraster de s'Hort Des Ca
239 Fugir com s'ànima d'en Robert
240 Gallina vella fa bon brou
241 Gat escaldat fuig d'aigo calenta
242 Gener abeurat, febrer gelat.
243 Gener amerat, mig any assegurat.
244 Gener eixut, tot l’any put.
245 Gener, mes malfener.
246 Germans, fins a set anys
247 Grans esglèsies, poc perdons
248 Guardet d'un ja esta fet
249 Ha botat com un pinyol d'oliva ( o cirera)
250 HA FET ES BATEGOT,- Fer cuec, moriser, estirar sa pota 
251 HA FET ES NEGOCI DE NA PEIX FRIT,- Amb un negoci que hi perds
252 HA FET ETS OUS EN TERRA
253 HA PERDUT ES CANTET,-
254 Ha sortit femella ( frase completament masclista quan un coet fa figa)
255 Haver menjat llengo amb tàpares (Una persona que xerra molt)
256 Hi ha més dies que llangonisses
257 Hi ha moltes maneres de matar puces.
258 HI HA QUE APROFITAR SA CERA QUAN CAU
259 Hivern per La Concepció, en tendrem doble ració
260 Home pelut, valent i agut...home pelat, pardal acabat
261 HOMOS? TANS COM CAVALLS VERDS.
262 I la Mare de Déu nom Joana
263 i quan el meu fill major quedava a dinar - meja més que un ganivet nou
264 I que en sé jo de la mort d'en Berga?
265 I S´ALTRE DINS SA POMA,
266 Ido aixi el te tires (ve esser com sa de "No volies brou ido jas tassa i mitja")
267 Idò...I dones que son femelles.
268 Infants i ca coneixen qui bé els fa
269 Ja en tenc es coions plens!
270 Ja en xerrarem, tu i jo..!
271 Ja fa Pep
272 JA HA BEGUT OLI,-
273 JA HI TORNARÀS. Quan a un li ha nat malament sa cosa, s´altre li diu Ja i tornaràs
274 JA L´HAS FETA,- Fer una cosa mal feta esgarrar una camia nova
275 Ja l'em feta... com en Parreta
276 JA TENIN LA SEU PLENA D’OUS,-
277 Jeure es gat dins es fogons ( A Ciutat hi ha mossons, que duen guants tot lo dia, i quan ve devers migdia, es gat jeu dins es fogons)
278 JO PER TU FINS S´ULLASTRE FAIG,- Quan una persona es capaç de fer qualsevol cosa per s´altre
279 Jo te sembr Déu t'aferr
280 Juliol arreplega es sol.
281 La dona, magre i neta, que lletga i bruta ja hi tornarà
282 LA MAR FA FORAT I TAPA Que a la mar un si pot aufegar
283 La mar quan més té, més brama
284 LI FALTA S´AIGO DES BRIL,- Una persona que no esta tota
285 LI FALTA UN AIGO, Una persona que no esta tota -
286 LI HAN AIXECAT SA CAMIA
287 Li han donat bolleta.
288 LO QUE POC TE COSTI NO EL PLANYIS,- Lo que no te costi res no tenguis versa a donarlo
289 Lo que s'usa no te excusa
290 M’HAS DAT ES BROU. ¿
291 Madona es cul vos trona
292 Mai ha passat es febrer, sense vestir s’ametler.
293 Maig humit fa es pagès ric.
294 Maig ventós i juny calent, fan bon vi i bon forment.
295 MAL ET TOC UN LLAMP (o un llamp forcat) Quan vols mal a qualcú
296 Mal perdesis es remuc
297 Mal te toc pesta
298 MALLORQUINA PUTA FINA,- Que es una bagassa i no el vol demostrar 299 Març marçot, es vells se’n du a n’es clot.
300 Març marçot, mata sa vella devora es foc ( i sa jove si pot).
301 Març marçot, no et treguis s’abrigot.
302 Març que marceja, mata i malmaneja.
303 Me cag amb so fuster que fa fer ses postetes de s'excusadet de Cristo.
304 Me cag amb so fuster que va fe ses apostetes de s'excusadet de Cristo
305 ME CAGON EN DENA, EXCLAMACIÓ DE REPULSA, I MENYSPREÍ CAP QUI TE GOVERNÀ, VE DE QUANT ES MOROS I MALLORCA DEPENIA DE DENIA
306 ME CAGO'N SES PUTES QUE FUMEN (?)
307 Me poden esperar seguts.
308 ME´N FLUIX DE TRIAR PER NO HAVER DE PRENDRE, ¿¿
309 MENJAR PA DE NOCES. ¿
310 Més clar aigo!
311 Més coió que en Trompa.
312 MES CONTENT QUE UN GÍNJOL, Una persona que esta alegre i feliç,
313 Més cremat o encés que un misto
314 MES CREMAT QUE UN MISTO,- Anar emprenyat
315 Mes de gener, mes malfener.
316 Més fa qui vol que qui pot.
317 MES FRESC QUE UNA CAMA ROTJA Se sol dir despues de un esforç, i sa persona pareix que no na fet
318 Mes llest que un covadelatxa (no sé si està ben escrit)
319 Més perd l'avariciós que el generós
320 MES VAL CAP D´ANENGADA QUE COA DE PAGELL
321 Mes val donar menjar an es cans, al manco remenan sa coa.
322 Mescar ous amb caragols
323 MESCLAR OUS AMB CARAGOLS, Mesclar ses matemàtiques, amb sa religió
324 M'escoltes o passa un carro?
325 Mestre d'ull, mestre d'embull
326 M'ha caigut des carro. (Aqueix ja m'ha caigut des carro...)
327 Mirar en contra des govern ( un tort)
328 Mirar prim (filar prim)
329 Moltes aigos pes gener, mala anyada solen fer.
330 Moltes mosques arriben a matar un ase.
331 MORIR MARTIR, MORIR FARTI, . Morir per morir, no passar fam, si una cosa t´ha de anar malament passar gust de ferla
332 Morta Na Linda.
333 MOSTRAR ES LLAUTÓ,-
334 Mu mare di-l’hi puta, abans que mos ho diguin a noltros.
335 Nadal sense lluna, mal any assegura.
336 N'hi ha per llogar cadiretes
337 NI FIGA NI REÏM
338 Ningú fa res per No res
339 No alena per ver
340 No deixis ses carreres velles per ses novelles
341 NO DIGUIS BLAT FINS QUE NO EL TENGUIS ENSACAT,- ¿ Es Mallorquí
342 No donis s’hivern per passat, que es abril no sia acabat.
343 No en fa ni brot.
344 No en tens cap de bona
345 No en vull, no en vull...Posau-mo dins la capulla
346 No és tan dolç s’abril florit, que mos gela qualque pic.
347 No fa ni fot
348 NO FAS S´ALÇADA D´UN CA ASSEGUT, (DEDINS UN FORAT PROPI)
349 No hi ha cap estugós que no sigui brut
350 No hi ha cap loco que pedregui ses seves teulades. 351 No hi ha juny sense sol, ni nit sense mussol.
352 No hi ha març sense neu ( ni sense mare de Déu )
353 No hi ha res com ser llest, i fer-se passar per coio
354 No hi ha temps que no torni.
355 No ho crec Pare que vos sigueu Déu
356 NO MI DURA A ESCOLTAR ES SERMÓ,- No me faràs creure lo que me contes
357 NO MI TORNARÀS DUR ESCOLTAR ES SERMÓ,-JA MAS ENGANAT UNA VEGADA DUES NO
358 No n’hi ha més de fetes
359 No n'hi ha més de fetes
360 No s' aplegen qui no s'assembin.
361 No sap fer una O amb un tassó.
362 No servir ni per puta ni per fer llum
363 NO SOMIES TRUITES No tenguis idees descabellades y que no se poden fer
364 No té cor que el valgui
365 No te fiquis on no t,he demanen
366 No te mereixes es pa que menges
367 No te mossegaràs sa llengo, si va dir vera!
368 No te pudirà s'alè (una persona que xerra molt)
369 No tocau voreres
370 NO TREURE RES A GÜIER. No treure res en net de ses coses, discussions
371 NO VE D´UN PAM,-
372 Només correm per lo que mos encalcen.
373 Novembre humit te farà ric.
374 Octubre fred, mata es cuquet.
375 ON CANTEN GALLS NO CANTEN GALLINES,- On hi ha l’amo, no hi ha missatjes
376 PAGANT SANT PERE CANTA Que per dobbes balla es ca
377 PALADAR DE RIC I BUTXACA DE POBRE. Que es rics no tenen gust, i es pobres dobbes
378 Pareix "en Baldragues"!
379 Pareix que en té un tros dedins es cul
380 Pareix que ha estodiat baix terra
381 Pareixer de mel i sucre
382 Pareixes de Buger
383 Pareixes de Muro
384 Passar de llis (passar sense saludar a ningú "En vorer-mé passa de llis")
385 Passar més fam que un mestre d'escola
386 Passar per ull
387 Passar s'arada davant es bou
388 Patir més fam que un lladre
389 Pel gener floreix s’ametler.
390 Pel mal de caixal, herba de dues fulles (estenalles).
391 PER AVALL CALDERA QUE AQUÍ NO ES CA TEUA,- Quan se engega qualcú de un lloc
392 Per fer es pardal no fan pagar res.
393 Per la mare de Déu d’agost, a les set ja es fosc.
394 Per les sedes, pols de Maig
395 Per massa pa no hi ha mal any
396 Per sant Antoni, fa un fred del dimoni.
397 Per sant Bernat, es jac cordat.
398 Per sant Bernat, tapa’t es cap.
399 Per sant Martí, mata es porc i tasta es vi.
400 Per sant Mateu, verma tot déu.
401 Per sant Sebastià, fa un fred que no se pot aguantar. 402 Per santa Llucia, llarga és sa nit i curt és es dia.
403 Per Tots Sants, murtons i aglans, cames seques i esclata-sangs.
404 Per un fil se desfà sa calça.
405 Perd ses manades pes rostoll
406 Perdre es cantet
407 Pes abril no et treguis ni un fil.
408 Pes febrer, abriga’t bé.
409 Pes febrer, s’oliva aixecaré.
410 Pes febrer, un dia a n’es sol i s’altre a n’es braser.
411 Pes juliol ni dona ni caragol
412 Pes juliol val més ombra que sol.
413 Pes juny cada gota es com es puny.
414 Pes juny sa pluja és lluny.
415 Pes juny, sa falç a n’es puny.
416 Pes maig, a segar vaig.
417 Pes març i pes abril de roba no te’n llevis ni un fil ( si ho fas te’n penediràs)
418 Pluges pes abril, bajoques mil.
419 Posar-se damunt es retalons
420 PREN LLUM DE NA PINTORA,-
421 Prendre sa fresca
422 PREU PER PREU, SABATES GROSSES Per es mateix esforç o preu val mes una cosa bona
423 PUDOR DE RECÚS,

424 Puja aquí i voràs Porto Pi
425 Quan cou cura i quan pica madura.
426 Quan el bé és vengut, el seny és perdut
427 Quan es gat no hi és ses rates van a lloure
428 QUAN ES POP PEGA PER SES CAMES vol dir que t´has d’espavilar quan tens una situació complicada)
429 Quan març fa d’abril, abril fa de març.
430 Quan mes grans mes ases
431 Quan més va, més vela
432 Quan s’octubre ha acabat, se mor sa mosca i es moscart.
433 Quant a ca teva vulguis obrar, pes març has de començar.
434 QUARANTA PUTES SAGRADES, -
435 Que es baixos no facin perdre els alts
436 QUE HEM DE FER? VENDRE SES CASES I ANAR LLOGUER
437 QUE HI HA DE MESSIONS, Apostarse algo
438 Que ho arregli En Maneta (o Na Rita sa pentinadora)
439 QUE NO SURTI PER ALLÀ ON HA ENTRAT ( QUAN BEUS)
440 QUE T’HA ENTRAT ES SOL DINS ES CAP ? ¿
441 Que te creus que te crec?
442 Que te parece Guarín? será fragata o bergatín
443 Que te pareix secretari? // També "Es teus coions, secretari
444 QUE TENS CERA DEL CORPUS,- Tenir bula, autorització
445 que tens por, de ses cuques de Manacor
446 QUEDAR-SE PER VESTIR SANTS Ejem. Ejem. Algo així com ser una veia solterona
447 Qui a dos amos vol servir, a un o s'saltre ha de fallir.
448 Qui barata es cap se grata
449 Qui dies passa, anys empeny
450 Qui diu el que vol ha de sentir el que no vol
451 Qui diu la veritat va al Cel.
452 Qui es pa no sap tallar, és que no el sap guanyar
453 Qui està bé, que no es mogui
454 QUI FA LO QUE POT, NO ESTA OBLIGAT A MÉS.
455 Qui ho deixa per demà, ho deixa pes ca
456 Qui juga amb foc se crema
457 Qui juga amb so foc pixarà an es llit (No juguis amb so foc que pixaràs an es llit)
458 Qui l'ha feta, que l'engrons
459 Qui mal no pensa, mal no fa.
460 Qui més qui manco ha vist torejar al Gallo
461 Qui més qui manco, qui no ha mort son pare ha mort sa mare.
462 QUI MOLT XERRA, QUALCUNA N’ERRA.
463 Qui no esta avesat a anar a missa, an es portal s'ajonoia.
464 Qui no fa cas d'un dobler,quan l'ha de menester no el té,
465 Qui no pensa en un demà, no sap que se fa
466 Qui no s'arrisca no pisca
467 Qui no té dona ni bagassa, ell mateix s'apedaça
468 Qui no vol pols que no vagi a s'era
469 Qui pega estima.
470 QUI PETS ENVIA, MERDA ESPERA.
471 qui pixa clar no ha de menester mà de metge
472 Qui s'aixeca primer pixa allà on vol
473 Qui s'amaga davall fulla, dos pic se remulla
474 Qui se colga amb al·lots, s'aixeca amb pixerades
475 QUI SEMBLE AN ES SEUS NO FAR MAL BE A NINGÚ,.
476 Qui sembra vents, recull tempestats
477 Qui té un mal i s'hi dóna, en té dos.
478 Qui t'enten que te compr
479 Qui tot sol menja, tot sol s'aufega
480 Qui va a Liorna no torna
481 Qui vol peix que se banyi es cul
482 QUIN BOIXAR MES TRIST. Anar a fer una vega,sopada, i no pasar gust
483 Quin fum fa, fa fum fi
484 Romandre escaldat com es gat d'en Pelacanyes
485 ROMANDRE SENSE POLSOS quedar astorat
486 Rotja o puta o botxa.
487 S´ASE MAI ES VELL,-
488 S´ASE VA DIR A NE´S PORC ORELLUT
489 S’ASE COM MES TE MES BRAMA. Que tuthom quan mes te mes vol
490 S’ha de sebre nadar i guardar sa roba
491 S’HAN GIRAT SES TORNES Lo que abans te anava be , o per bon camí, ara t´ha va malament
492 Sa cera s'ha d'aprofitar quan cau
493 Sa monja el va provar i li va agradar
494 Sa processó es llarga i es ciri es curt.
495 SABRE DE QUIN PEU CALÇA Conèixer lo que se pot esperar de qualcú
496 Sant Arnau tanca es vent en clau.
497 Sant Bernat tapa-li es cap
498 SANT BERNAT TAPAU-LI ES CAP
499 Sant Llorenç escura es torrents.
500 Sant Vicenç xalest, s’hivern acabarà prest.
501 SANTA BÀRBARA GLORIOSA, LLIBERAU-MOS DE TRONS I LLAMPS ( QUAN TRONA)
502 Santa margalida l'encen i Sant Bernat l'apaga
503 Sap més el dimoni per vell que per dimoni
504 Saps que es res? un caragol buit fora closca
505 S'ase mai és vell
506 Se creu sa madona de Son Coc
507 Segons es peu sa sabata
508 Segons es sant és miracle.
509 Segons s'ase s'albardà.
510 Sembra per sant Lluc. Sigui banyat o eixut.
511 SEMPRE HAS DE FICAR CULLERADA ( un que se fica en totes ses converses)
512 Sempre plou quan no hi ha escola!
513 Se'n recull més amb un nas que amb un càvec i una senalla.
514 SENTIR OLOR DE SABATOT
515 Ser més curt que un màniga de guardapits
516 Ser un cap de faba amb orelles
517 Ser un llepat
518 Ses cames me fan figa
519 Ses mateixes cullerades
520 S'home és foc i sa dona estopa: ve el dimoni i bufa.
521 Si fos un cà te mossegueria
522 SI FRISSES, TE CASES. Venga Juan donet presa, Pere si frisses te cases
523 Si me cerques, me trobaràs!
524 Si no arregles sa gotera, hauràs d’arreglar sa teulada
525 SI NO EN VOLS NO EN MENGIS. Pep, sa cosa es així i Si no en vols no en mengis
526 Si no fa fred pes gener, quant n’ha de fer ?
527 Si no t'agrada li poses flocs
528 Si no vols tassa, tassa i mitja
529 Si per Nadal fa estiu, Pasco prop des caliu.
530 Si per s’abril trona, s’anyada és bona.
531 Si pes novembre trona, sa collita serà bona.
532 Si plou per santa Bibiana, plourà quaranta dies i una setmana.
533 Si plou pes juny, es bon temps és lluny.
534 Si refreda s’ abril dolç, és es més dolent de tots.
535 Si te'n peg una, voràs lo que es bó!
536 Si tenc calor pes febrer, per Pasco tremolaré.
537 Si trona pes abril, ve un bon estiu.
538 Suor de desembre, sedes pes gener.
539 Tans si ho vols blanc com si ho vols negre
540 Tant li es pegar an es clau com a sa ferradura.
541 Te donaran "mà de moro".
542 Te enteniment de Francina. Tot el que ja sap, ho endevina.
543 TEN PUC DONAR EN CUERETES
544 Tenc fred, estreny es culet
545 Tenc sed, pixa i beu, i beuràs fresc
546 Tenir bony o bua
547 Tenir més sort que un gat que se nega
548 TENIR SA GUIXA PER AMUNT,-(Neixer amb sa guixa per amunt)
549 TENIR SA LLENGO ESMOLADA Dir ses veres o no ten veres, pogent arribar a ferir
550 TENIR SA VEU DE COSÍ ESQUERDAT,-
551 Tenir seny de bisti vella
552 Tenir un bon mabre
553 Tenir una gana que me aixeca
554 Tenir una son que toma d'esquena
555 TENS SES MANS FORADARES (Ser un deroxador, gastar molt )
556 Toquen a ses portes i te es cap gros.
557 Tot anava bé, fins que arribà el misser
558 Tot es puta enveja!
559 Tot es vell i mal de coure.
560 Totes se masses fan mal
561 Totes ses putes tenen sort.
562 TOTHOM CULL LO QUE SEMBRA Qui fa be rep be, qui fa mal rep mal
563 Tres dies de gelada, aigua assegurada.
564 Treure tres pams de llengua
565 Uiastre ui de sastre
566 Un bon berenar (hi ha un bon berenar, tens un bon berenar)
567 Un dia l'any s'olla se crema
568 Una ànima sola, ni canta ni plora
569 UNA FLOR NO FA ESTIU.
570 Va més tort que un ganxo.
571 Va quedar espantat com es blat de l'any tretze.
572 Val mes esser (o ser-hi ?) amic de sa madona que germa de l'amo
573 Val més ésser cap d'arengada que coa de pagell
574 ta mare quan pixa esguita o fa clot

575 Val més no triar, per no haver de prendre 
576 Val mes un tord a la mà que deu volan
577ta mare quan pixa esguita o fa clot? Val mes una filla puta que una nora santa ...(men record que deia una veinada molt grollera) 

578 Val tant com pesa
579 Val  manco que els collons d'un penjat
580 Van de dos qui n'agafa quatre!
581 Vas fet un pallicer!
582 VEns DE SES NOU CASES,- Vol aparentar lo que no es
583 Vengui d'allá don (o von?) vengui es vent, de sa dona sigui es parent
584 VES A CA NA TIX,- Quan algú mos molesta i el engega’m de mala manera, sense falta
585 Ves a fer badais a sa lluna
586 VES A FREGIR ESPÀRECS Quan un molesta s´altre li diu, Ves a fregir espàrecs
587 VES A PORGAR FUM Quan un molesta i sáltre el engega
588 Ves allà on no hi plou!
589 VESTE´N A FER PUNYETES Enviar a Passejar
590 VESTE´N A PASTAR,- Engegar a qualcú de devora tu
591 Veste'n a emprenyar ses lleones des Born
592 Vols que et seguesqui es ca? Dóna-li pa.
593 VOLS S´ESTOPA I ES CUL CALENT, , vol dir que ho vol tot
594 VUITS I NOUS I CARTES QUE NO LLIGUEN,- Que te contin algo que no va en so tema que tratau
595 Xaloc peix poc (Dita pescadora)
596 Xucla Bernat !!!

597 No en ve mai una de tota sola. 

meme y humor mallorquín
meme y humor mallorquín

meme y humor mallorquín

meme y humor mallorquín

No hay comentarios:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Con la tecnología de Blogger.